• Total ICT Sevice Provider

  เลือกเราบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
  บริษัทของท่าน ictcity@hotmail.com

  ITCITIZENS ICT Provider
 • slidebg2
  Sale & Stock Report Online
 • View Brid
  “บริการแบบมืออาชีพ เรามีความชำนาญรู้เท่าทันเทคโนโลยี”.
  ITCITIZENS

ITCitizens Is HIGH QUALITY

Software Tailored to Your Requirements, IT Citizens has been delivering custom software solutions to our customers since our founding in 2009. We have a proven track record and robust organizational capacity focused on specific services, industries, and technologies as following.

วิสัยทัศน์ “บริการแบบมืออาชีพ เรามีความชำนาญรู้เท่าทันเทคโนโลยี”

More...

Web App
Web Report
Network & Server

Our services

IT Citizens has been delivering custom software solutions to our customers since our founding in 2009. We have a proven track record and robust organizational capacity focused on specific services, industries, and technologies as following. More...

Fantastic Support

บริการด้านบำรุงรักษา (Maintenance Service) ให้บริการด้านบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Hardware, System software, Application software, ระบบโครงข่ายสารสนเทศ และระบบโครงข่ายการสื่อสารสำหรับลูกค้าทั่วไป โดยส่วนหนึ่งเป็นลูกค้าที่ต่อเนื่องภายหลังจากหมดระยะเวลารับประกันคุณภาพ (Warranty term) และอีกส่วนหนึ่งเป็นลูกค้าใหม่ สามารถทำสัญญาแบบรายเดือนและรายปีได้
Online Support

Mobile Solutions

พัฒนาโปรแกรมระบบงาน (Application Service) ให้บริการด้านการพัฒนาและติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์ การปรับปรุงโปรแกรมระบบงานสำเร็จรูป และการติดตั้งโปรแกรมระบบงานสำเร็จรูป ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เช่น ระบบใบแจ้งหนี้ (Billing System) และระบบการทำงานของพนักงาน (Workflow)
Web Application

Market Analysis

คิดวิเคราะห์ออกแบบ ระบบงานที่สามารถรองรับทุกความต้องการทางธุรกิจของคุณ ยังช่วยออกแบบ รายงานข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจสำหรับธุรกิจของลูกค้า ตัวอย่างเช่นกราฟ ยอดสินค้าคงเหลือ หรือ รายงานยอดการขาย แบบ Rail time เพื่อ บริหารจัดการสินค้า และบริการเป็นต้น
Dashboard

System Integration

ออกแบบและรับเหมาวางระบบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการด้านการออกแบบ และรับเหมาวางระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ Hardware, System software, Application software, ระบบโครงข่ายสารสนเทศ และระบบโครงข่ายการสื่อสาร ให้บริการด้านการให้คำปรึกษา แนะนำ ออกแบบ วางระบบ ติดตั้ง ทดสอบ และฝึกอบรม การทำงานจะเน้นให้เหมาะสม กับองค์กร นั้นๆ เป็นสำคัญ
Server and Network

Our Products

ตัวแทนจำหน่ายระบบ และพัฒนาระบบสำเร็จรูป

Marcus Doe

SSL Certificate

SSL Certificate

เพียง 3,500 บาทต่อปี...

Marcus Doe

Web Hosting

Status:offline

เพียง 4,000 บาทต่อปี...

Marcus Doe

Cloud Mail Hosting

Status:offline

เพียง 8,500 บาทต่อปี...

Marcus Doe

OS STOCK

ตรวจนับสินค้า/ยอดขาย

ติดต่อพนักงานขาย

ศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ และออกแบบ ลงมือพัฒนา

ITCitizens

Meet the team

บุคลากรของ บริษัท ไอที ซิติเซ่น จำกัด เป็นทีมงานผู้มากประสบการณ์ ซึ่งอยู่ในวงการ ICT มากว่า 20 ปี และบริษัทฯ ยังคัดสรรพนักงานดูแลลูกค้า วิศกรดูแลเครื่อง Server ที่มากความสามารถ เพื่อการบริการที่ดีที่สุด

Phumiphat O.

Chief Executive Officer / CEO

มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อสู่ความสำเร็จของลูกค้า...

Priyaporn I.

Sale Executive Officer / SEO

เพิ่มยอดขาย เสนอสินค้าคุณภาพ เหมาะสมราคาลูกค้าประทับใจ...

Edward T.

Technical Executive Officer / TEO

เทคโนโลยี ก้าวไว เราต้องก้าวทัน รู้เท่าทันเทคโนโลยี...

Phichai K.

Developer Executive Officer / DEO

เทคโนโลยี ก้าวไว เราต้องก้าวทัน รู้เท่าทันเทคโนโลยี...

Latest works

Why to choose us

เพราะเราเข้าใจธุรกิจลูกค้า , ง่ายต่อการพัฒนา ITCITIZENS
พัฒนาไวตรงใจผู้ใช้บริการ.

Why to choose us

ให้บริการด้านการพัฒนาและติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์ การปรับปรุงโปรแกรมระบบงานสำเร็จรูป และการติดตั้งโปรแกรมระบบงานสำเร็จรูป ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

เช่น ระบบใบแจ้งหนี้ (Billing System) และระบบการทำงานของพนักงาน (Workflow) (รายละเอียดเพิ่มเติม).

ให้บริการออกแบบเว็บไซต์ที่สามารถรองรับทุกความต้องการทางธุรกิจของคุณ .

ตัวอย่างเช่น Cooperate Web Site หรือ Web Site เพื่อโฆษณาสินค้า และบริการเป็นต้น (รายละเอียดเพิ่มเติม).

System Integration ให้บริการด้านการออกแบบ และรับเหมาวางระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ Hardware, System software, Application software, ระบบโครงข่ายสารสนเทศ และระบบโครงข่ายการสื่อสาร โดยบริษัทจะศึกษาความต้องการ และเสนอบริการการวางระบบฯ ที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าแต่ละราย ตลอดจนการให้บริการด้านการให้คำปรึกษา แนะนำ ออกแบบ วางระบบ ติดตั้ง ทดสอบ และฝึกอบรม สำหรับธุรกิจทุกประเภทและทุกขนาด การทำงานจะเน้นให้เหมาะสม กับองค์กร นั้นๆ เป็นสำคัญ (รายละเอียดเพิ่มเติม).

ให้บริการด้านบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Hardware, System software, Application software, ระบบโครงข่ายสารสนเทศ และระบบโครงข่ายการสื่อสารสำหรับลูกค้าทั่วไป โดยส่วนหนึ่งเป็นลูกค้าที่ต่อเนื่องภายหลังจากหมดระยะเวลารับประกันคุณภาพ (Warranty term) และอีกส่วนหนึ่งเป็นลูกค้าใหม่ สามารถทำสัญญาแบบรายเดือนและรายปีได้ (รายละเอียดเพิ่มเติม).

ที่มีความเชี่ยวชาญทำแทน เช่น การดูแลเครื่องแม่ข่าย (Server), การดูแลระบบเครือข่าย (Networking), ควบคุมระบบสื่อสาร, การสำรองและเรียกคืนข้อมูล, การใช้ซอฟท์แวร์ประยุกต์, ความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น หรือที่รู้จักกันในชื่อ IDC (Internet Data Centre) เพื่อสามารถแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่กว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดเพิ่มเติม).

บริการจำหน่าย Server ทุกรุ่น( www.ServerSpec.com) และรับออกแบบโครงสร้างระบบ Server และ Network.

Software lIcense
- Microsoft Windows Professional
- Microsoft Office Volume Licensing Product Key
- Windows Server Enterprise
- Antivirus KasperSky.

CHECK OUT OOS Application! Most Full Featured & Powerfull Chart Dashboard

Some facts about us

29 Projects Completed
8 Team Members
9k+ Products Sold
215 Monthly Sales

Pricing Tables

Beginner

OSServ

฿190

Per Month

 • OSServ
 • OSServ
 • OSServ

Pro

OSServ

฿350

Per Month

 • OSServ
 • OSServ
 • OSServ

Expert

OSServ

฿590

Per Month

 • OSServ
 • OSServ
 • OSServ

Hi-Tech

OSServ

฿900

Per Month

 • OSServ
 • OSServ
 • OSServ

Customer testimonials

ลูกค้าให้ความไว้วางใจ พัฒนาต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี ด้วยระบบงานที่ดี และราคาถูก

cisco
walmart
gamescast
spinwokrx
sinkadi
พระแท้